Gminny Konkurs Recytatorski poezji Haliny Poświatowskiej

W dniu 17 czerwca 2014 r. w Bibliotece Publicznej im. Jana Ptaśnika w Mikluszowicach odbył się VIII Gminny Konkurs Recytatorski – w tym roku poświęcony poezji Haliny Poświatowskiej. Patronat Honorowy nad Konkursem objął, podobnie jak w roku ubiegłym, Wójt Gminy Drwinia, P. Jan Pająk. W uroczystości wziął udział Jego zastępca, P. Mateusz Kracik. Konkurs zorganizowały (tradycyjnie): P. Zofia Biesiada (Biblioteka w Mikluszowicach) i P. Elżbieta Romańczuk (emerytowany nauczyciel, Przyjaciel Biblioteki).
Motto Konkursu, zaczerpnięte z wiersza poetki, brzmiało: „Nie wiem, jak nazwać strach i śmierć, i miłość…”. Wiersze Poświatowskiej recytowali uczniowie gimnazjów z gminy Drwinia, a ich interpretacje oceniała komisja w składzie: Panie Beata Piskór i Bernadetta Macheta (z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni), P. Anna Szczygieł (Biblioteka w Grobli) i P.Celina Nowak (Biblioteka w Drwini).
Laureatką I miejsca została Aleksandra Zegiel z Gimnazjum w Drwini. II miejsce zajął Hubert Jankowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikluszowicach, a III – Bernadetta Majta (Mikluszowice) i Anna Jarosz (Grobla). Ponadto przyznano dwa wyróżnienia: Sylwii Łapczyńskiej (Grobla) i Joannie Nosal (Drwinia). Dyplomy i piękne albumowe nagrody otrzymali nie tylko laureaci Konkursu, ale i pozostali uczestnicy.
Po części konkursowej zebrani obejrzeli ciekawą prezentację o Halinie Poświatowskiej i wysłuchali pięknego montażu jej wierszy. W montażu wystąpiły uczennice kl. 3 Gimnazjum w Mikluszowicach: Klaudia Banaś, Joanna Jodłowska, Katarzyna Kicka i Estera Tomala. Organizatorki tą drogą dziękują dziewczętom za chętną i życzliwą pomoc.
Na zakończenie uroczystości wręczono dyplomy i podziękowania opiekunkom uczniów, polonistkom terenu Gminy Drwinia, oraz paniom z komisji oceniającej. Współpraca od wielu lat układa się doskonale i wspólnie rozwijamy zainteresowanie poezją oraz talenty naszych uczniów.
Szczególne podziękowania organizatorki Konkursu składają na ręce Pana Jana Pająka, Wójta Gminy Drwinia, za wsparcie idei Konkursu, życzliwe zainteresowanie i Honorowy Patronat, dzięki któremu Konkurs ma taką oprawę. Do tych podziękowań dołączają się również uczestnicy Konkursu.