Motywem przewodnim spotkania Klubu Małego Czytelnika, które odbyło się dnia 11 lutego, była baśń H.Ch. Andersena pt. „Królowa Śniegu”. Najmłodsi wysłuchali baśni a następnie odpowiadali na pytania związane z przeczytanym tekstem. Podczas zajęć plastycznych dzieci samodzielnie ozdabiały koronę Królowej Śniegu. Nieodłącznym punktem spotkań dla najmłodszych czytelników są zabawy ruchowe przy muzyce oraz słodki poczęstunek, który przygotowują nasze ukochane mamy.