Studio Małych Form Teatralnych

SZTUKA

zaprasza wszystkie dzieci na przedstawienie teatralne po tytułem :

LAMPA ALADYNA

które odbędzie się dnia 27 stycznia 2016 roku (środa) o godzinie 16.00

w Domu Ludowym w Drwini (budynek Remizy OSP)

Organizator : Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini