Biblioteka w Drwini po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, odbywającej się pod patronatem Pary Prezydenckiej. Lekturą tegorocznej edycji narodowego czytania była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Wybrane sceny utworu czytali zaprzyjaźnieni z naszą biblioteką czytelnicy. Z uwagi na ograniczenia spowodowane trwającą pandemią, spotkanie z piękną polską literaturą odbyło się w bardzo kameralnym gronie. Serdeczna i przyjazna atmosfera sprzyjała ożywionej dyskusji nad wciąż aktualnym przesłaniem dramatu, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe egzemplarze utworu G. Zapolskiej ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Drwini, opatrzone specjalną pieczęcią nadesłaną z Kancelarii Prezydenta RP.