Podziękowanie

Dnia 25 maja podczas spotkania Klubu Małego Czytelnika Pan Tadeusz Wadas przekazał dar pieniężny przeznaczony na działalność kulturalną i edukacyjną Biblioteki Publicznej w Grobli. Otrzymana darowizna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie kosztów przejazdu dzieci do teatru w Krakowie. Wyjazd pod hasłem „Teatr, mama i ja” odbywa się w ramach działalności Klubu Małego Czytelnika.

W imieniu wszystkich dzieci i ich rodziców, serdeczne podziękowania za życzliwość i finansowe wsparcie składają : Jolanta Szczygieł oraz Anna Szczygieł.