Studio Małych form Teatralnych
SZTUKA
zaprasza wszystkie dzieci
na przedstawienie teatralne
pod tytułem :
Pan Twardowski
dnia 13 sierpnia 2013 r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Drwini
o godzinie 13.00
Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy