W ramach sobotnich dyżurów Bibliotek w miesiącu styczniu dyżur pełnią :

Biblioteka Publiczna w Mikluszowicach dnia 7 stycznia

Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini dnia 14 stycznia

Placówki dla czytelników czynne będą w godz. 9.00 -13.00

Biblioteka Publiczna w Grobli dnia 21 stycznia.

Placówka dla czytelników czynna będzie w godzinach 10.00-14.00

Serdecznie zapraszamy!