“Jest taki dzień bardzo ciepły, choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich…”
Seweryn Krajewski

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości
i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych zamierzeń,

wszystkim Czytelnikom, Użytkownikom i Sympatykom Bibliotek
życzą Kierownik oraz Pracownicy
Bibliotek Publicznych Gminy Drwinia