Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini po raz kolejny otrzymała dofinansowanie w ramach programu Biblioteki Narodowej na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”, którego celem jest wzbogacenie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
W roku 2014 w ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 3.950,00 zł. Przyznana dotacja pozwoliła na zakup nowości książkowych dla biblioteki gminnej oraz jej filii w Grobli i Mikluszowicach. Zakupiono 187 książek, w tym 77 książek dla dzieci i młodzieży na kwotę 1.316,82 zł.