Zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
pt.”Zimowa Podróż do Książkolandii”,
który polega na wykonaniu ilustracji do ulubionej książki :
baśni, bajki, legendy, wiersza, opowiadania lub powieści

Prace plastyczne wykonane dowolną techniką, podpisane (imię i nazwisko, wiek, tytuł utworu)
prosimy dostarczyć do najbliższej Biblioteki Publicznej (Gminnej w Drwini lub jej Filii w Grobli
oraz w Mikluszowicach)
w terminie do 26 lutego 2020 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 4 marca 2020 r.
O szczegóły konkursu pytaj w Bibliotekach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!