Biblioteki Publiczne Gminy Drwinia
serdecznie zapraszają do wzięcia udziału
w ogólnopolskiej akcji :
Narodowe Czytanie
NOWEL POLSKICH
(Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Bolesław Prus, Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa)
Dnia 7 września 2019 roku (sobota)
godz. 18.00
w Domu Ludowym w Drwini
Fragmenty utworów czytać będą zaproszeni goście.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego czytania!!!