Biblioteki Publiczne w Drwini i w Mikluszowicach serdecznie zapraszają dzieci w miesiącu sierpniu na wakacyjne spotkania w Bibliotece.