Zapraszamy na drugie spotkanie Klubu Małego Czytelnika

Zapraszamy dzieci w wieku 3-5 lat wraz z rodzicem lub opiekunem na kolejne zajęcia w Klubie Małego Czytelnika, które odbędą się dnia 19 listopada

o godz. 16.00 w Bibliotece Publicznej w Grobli. Podczas zajęć będziemy :

  • głośno czytać wybrane książeczki i poznawać nowych bohaterów bajek
  • wspólnie bawić się w bibliotecznym Kąciku Malucha
  • rozwijać talenty plastyczne, muzyczne a nawet aktorskie

Zalety zajęć w Klubie Małego Czytelnika :

  • kształtujemy nawyki czytelnicze wśród najmłodszych
  • pozwalamy rozwijać zainteresowania dzieci
  • dzieci, szczególnie te które nie uczęszczają do przedszkola, mają kontakt z grupą rówieśniczą
  • rodzice biorą aktywny udział w zajęciach, mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami