Zapraszamy dzieci w wieku 3-7 lat wraz z rodzicem lub opiekunem
na przedświąteczne spotkanie
KLUBU MAŁEGO CZYTELNIKA
które odbędzie się dnia 16 grudnia 2015 (środa)
o godz. 17.00
w Bibliotece Publicznej w Grobli
Serdecznie zapraszamy!!!