Zapraszamy dzieci w wieku od lat 3 (z rodzicem lub opiekunem)

na przedświąteczne spotkanie Klubu Małego Czytelnika

dnia 14 grudnia 2016 r. (środa)

o godz. 18.00

w Bibliotece Publicznej w Grobli