Zapraszamy dzieci w wieku od lat 3

(wraz z rodzicem lub opiekunem)

na spotkanie Klubu Małego Czytelnika

dnia 25 stycznia 2017 roku (środa)

o godz. 17.00

w Bibliotece Publicznej w Grobli