Zapraszamy dzieci w wieku od lat 3 (z rodzicem lub opiekunem)

na spotkanie Klubu Małego Czytelnika

dnia 22 lutego 2017 (środa)

o godz. 17.00

w Bibliotece Publicznej w Grobli