Zapraszamy dzieci w wieku od lat 3 wraz z rodzicem lub opiekunem na kolejne spotkanie

Klubu Małego Czytelnika

dnia 31 maja 2017 (środa) o godz. 17.00

w Bibliotece Publicznej w Grobli

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!