Z a p r a s z a my
dzieci w wieku 3-6 lat
(wraz z rodzicem lub opiekunem)
na kolejne spotkanie
KLUBU MAŁEGO CZYTELNIKA
dnia 20 kwietnia 2015 (poniedziałek)
o godz. 17.30