Zapraszamy dzieci wraz rodzicem lub opiekunem

na kolejne spotkanie Klubu Małego Czytelnika

które odbędzie się dnia 22 marca 2016 (wtorek)

o godz. 17.00

w Bibliotece Publicznej w Grobli