Biblioteka Publiczna w Grobli
z a p r a s z a
dzieci w wieku 3-6 lat
(wraz z rodzicem)
na kolejne spotkanie
KLUBU MAŁEGO CZYTELNIKA
dnia 11 lutego 2015 (środa)
o godz. 17.00